ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่