สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย 3 และคณะกรรมการที่รับการแต่งแตั้งในการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3