สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วีระกุล อรัณยะนาค เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมี นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2