สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2567 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)