สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) โดยมีสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน, นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3