สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชนาธิป ผลวาวแวว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมส่งมอบ และแสดงความยินดีในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว