สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วนให้รับทราบ โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ต่อมา เวลา 10.00 น.นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ การคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมถึง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) เพื่อซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว