สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาโชติญาณานุสรณ์ สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์