สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 5/2567      ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 โดยมี นายสุวรรณ ขวัญแก้ว เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อนุกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้