สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.20 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา สร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีกฎ ระเบียบวินัย พร้อมร่วมใส่เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2567 จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3