สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) โดยมี นายสมพร พุฒกาง, นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3