สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2567 โดยมี นายสมพร พุฒกาง,  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3