สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา นายภัค ฤทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวควน นางสาวอุษา พันธุ์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวควน โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมี นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี