สพป.ชัยภูมิ เขต  1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  2 /2567 ขับเคลื่อนนโยบายนำสู่การปฏิบัติ

วันที่  23 เมษายน   2567  สพป.ชัยภูมิ เขต  1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  2 /2567 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข กับห้องเรียนคุณภาพ”ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป โดยมีนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภุม   ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิด Zero Waste School กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและพัฒนาของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน  /รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว่า /รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  และ 2.มอบเกียรติบัตร  ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน ได้แก่ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.ลสช.ชัยภุมิ เขต 1 /นางปุณิกา  ชื่นนาเสียว ผอ.ลส.ร.ร.บ้านแจ้งน้อย/นายพีรพล  กองศรี ผอ.ลส.ร.ร.บ้านหนองโนน้อย/นายเจร  แก้วช่วย  ผอ.ลส.ร.ร.บ้านยางหวาย