สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. , นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. รวมถึงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM” โดย รองเลขาธิการ กพฐ. และ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)