สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 17  พฤษภาคม 2562   เวลา 14.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร (รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม) และบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  “ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ”  จำนวน 17  ต้น   ณ  บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ให้ดูร่มรื่น  สวยงาม    และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย   ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะและภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง    ซึ่งวันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562