สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Video Conference และร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 , นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และนางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 180 โรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Video Conference และร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

นายสังคม พระไตรยะ