สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 23 เมษายนพ.ศ 2567 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ.เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ลดภาระครูลดภาระนักเรียนและลด ภาระผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการ ประชุมมอบนโยบายฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการกพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมประชุมมอบนโยบายดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 3