ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการ Internet

วันศุกร์ ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการ Internet แก่โรงเรียนในสังกัด กับนายจักรินทร์ ไวยเขตกรณ์ โทรคมนาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอความอนุเคราะห์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำรวจโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องการใช้สัญญาณ Internet และแนวทางการเข้าถึงให้สัญญาณ Internet เข้าถึงโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อสามารถใช้สัญญาณ Internet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารโทรคมนาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน