สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) โรงเรียนแกนนำ

    วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิชาต อรรคอำนวย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) โรงเรียนแกนนำ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ขนอม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และเหนี่ยวนำทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อพัฒนาคุณภาพครู ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3