สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ”     

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภุมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ณ  ลานหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานเปิดโครงการฯ   มีหัวหน้าส่วนราชการ   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปลูกพันธ์ไม้ดอก 5  ช่วง 5 สี   ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร   เส้นทางชัยภูมิ – น้ำตกตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ   ในส่วนของ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ดอกสีชมพู  จำนวน 76  ต้น