สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท.ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเจ้าปู่ศรีสงคราม ชั้น 1 สพม.เลย หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

…………………………………………………

นางสาวจุฑารัตน์ ราชพรหมมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ / รายงาน