ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67) ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2567
(วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67)
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

https://procurement.obec.go.th/media_cdn/uploads/entry-files/29_obec_supply_2024426.pdf