นักเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับทุนการศึกษาพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียน

วันที่ 28 เมษายน 2567 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย, โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง), โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ได้รับทุนการศึกษาพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียน จาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม