มูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

มูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 39 คน


ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเป็นประธานมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และได้ขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา จากมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก จำนวน 39 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยทางมูลนิธิ จะมอบทุนให้เรียนจนจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เรื่องของการศึกษา ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็น 1 ใน 5 นโยบาย หลักของทางจังหวัด เพราะเป็นการสร้างคน สร้างปัญญา ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดสร้าง พระกริ่งนเรศวรมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ไพรีพินาศ ในการหาทุน โดยขณะนี้ได้จำหน่ายพระกริ่งนเรศวรมหาราช ไปแล้วกว่า 588 องค์ มีเงินเข้ามูลนิธิกว่า 5 ล้านกว่าบาท เพื่อนำเงินทั้งหมด มาส่งนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีต่อไป