สพม.เลย หนองบัวลำภู ต้อนรับและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับศึกษานิเทศก์ใหม่ 8 ราย

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพม.เลย หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางกชพร มณีพงษ์  นายสุวิทย์ เพียรชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจีรภรณ์ คตธมาตย์ ผูอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้การต้อนรับและทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์กับข้าราชการครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นางรัตน์ทญา เรเรือง  นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์  นางสาวครองขวัญ เคยชัยภูมิ  นายหิรัญทรัพย์ เพียเสนา  นางสาวอภิสมา โยธาภักดี  นางสาวพุทธมาตย์ ยาคง  นายเอกพิสิษฐ์ ฝีมือดีและนายบุญเพ็ง เพียรอดวงษ์

………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1at9KJQHAE6Vg_REQtM6V12ZNnfU-Ej0D?usp=drive_link

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาวสุกัญญา จันทวาลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ