สพป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดีมีความสุข ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นำทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประกอบด้วย นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  ดร.วรรณดี  เกตแก้ว  และนายต่อตระกูล  พรมนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off  โครงการสุขาดี  มีความสุข  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting   เพื่อเตรียมความพร้อม Kick off โครงการสุขาดี มีความสุข ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำสะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้สอย   และ สพฐ.ได้กำหนดจัด Kick off โครงการ “สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 พฤษภาคม  2567 รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างนักการภารโรง และนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting  จาก ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ