สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการสอบภาคกและภาคข วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 และภาค ค วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2