สพป.กระบี่ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ประจำปี 2567 วันแรก   มีผู้ขาดสอบ 2 คน  ไม่พบทุจริตการสอบ

นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ภาค ก. และภาค ข.  ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ใช้สถานที่โรงเรียนอุตรกิจ เป็นสนามสอบ ผู้มีสิทธิสอบจำนวน  82 คน ขาดสอบจำนวน 2 คน    มี ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ  การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนด   เน้นความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  และโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ   โดยได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการไว้อย่างเข้มงวด  ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทำการทุจริตในการสอบ  และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 จะสอบสัมภาษณ์ทุกคน    โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคาร ที่ 7พฤษภาคม  2567   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และทางเว็ปไซต์ สพป.กระบี่ www.krabiarea.go.th     ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคน  ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย      

                ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครจำนวน 9 สาขาวิชาเอก  16 อัตรา ประกอบด้วย   วิชาเอกภาษาไทย 6  อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา  สังคมศึกษา  2 อัตรา    คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์  ปฐมวัย ดนตรีสากล วิทยาศาสตร์  และพลศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา