อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย” ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีี โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ คุณครูนุชนาฏ จิตพรหม คุณครูยุพา กิจส่งเสริมกุล ข้าราชการบำนาญ นายชัยรัตน์ พละเลิศ ผอ.โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ และนางสาวฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี ครูโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (see all)