สพป.กระบี่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ผู้เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ประจำปี 2567

     ///นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า วันนี้ (5 พฤษภาคม 2567) ที่สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ  อำเภอเมืองกระบี่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2567 โดยนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ    ได้เน้นย้ำคณะกรรมการประเมินฯ ให้ดำเนินการไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 80 คน  พบว่าผู้เข้ารับการประเมินทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด  บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักผู้เข้ารับการประเมินทุกคนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
                นายสมชาติ  ยังกล่าวอีกว่า  ตนพร้อมนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์   ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ พบว่าสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าประเมินอย่างเคร่งครัด และได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินอีกด้วย     โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ ทั้ง 80 คน ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์   4 คน  ต้องการ 1 ตำแหน่ง  ภาษาไทย 4 คน ต้องการ 6 ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ 2 คน ต้องการ 2  ตำแหน่ง  สังคมศึกษา 17 คน ต้องการ 2 ตำแหน่ง   นาฏศิลป์ 5 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง ปฐมวัย  6 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง ดนตรีสากล 3 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ 28 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง และพลศึกษา 11 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง  โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคน  ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย      ภายในวันอังคาร วันที่ 7  พฤษภาคม  2567   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และทางเว็ปไซต์ สพป.กระบี่ www.krabiarea.go.th