ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวย […]

1 2 3 9