ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ ผ่าน Video Conference

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ […]

1 2 3 205