สพป.มุกดาหาร “ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑ ปี)”

สพป.มุกดาหาร “ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑ ปี)”

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดลำดับความสำคัญให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดลำดับความสำคัญให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1 46 47 48 49 50