สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) จำนวน 6 บ้านเรียน และศูนย์การเรียนสถาบันวิชาราม

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) จำนวน 6 บ้านเรียน และศูนย์การเรียนสถาบันวิชาราม

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย รมว.ศธ.

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย รมว.ศธ.

1 2 3 86