“การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR” โดย สพป.มุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR” โดย สพป.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุม “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)”

สพป.มุกดาหาร ประชุม “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)”

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ๕ Q Model เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ๕ Q Model เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

การกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร

การกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕”

1 2 3 13