สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน นางวันดี ละศรีจันทร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ