ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม จุดโรงเรียนบ้านคำขวาง 128 ราย

ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

1 2 3