สพป.อุบล4 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน นางวันดี ละศรีจันทร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมและมอบโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของ สพฐ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้มี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน นางวันดี ละศรีจันทร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม จุดโรงเรียนบ้านคำขวาง 128 ราย

ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

1 2 3 4