สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำ อย่างถูกวิธี พร้อมเยี่ยมชมและติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด