สพม.ร้อยเอ็ด รับมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร. อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านการศึกษา และลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1-3 และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด