สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2562

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู   รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  21/2562   ณ  ห้องประชุม 2  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง