สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากร นำโดย นายณรงค์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ในการเพื่อชี้แจงหารือและดำเนินการสมัครสอบเป็นไปอย่างรัดกุม

ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว