สพป.ชลบุรี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีรองผู้อำนวยการ สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี (รุ่นแต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2566) จำนวน ๑๑ คน นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) โดยมี นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.สมุทรปราการ นายลิขิต ศรีวรมย์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 และนางธัชชญา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้