สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ค (2) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2567

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะประธานสนามสอบ พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ภาค ค (2) สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 18 ราย และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ราย โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี ณ สนามสอบห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี