“สุรศักดิ์” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร แก้ปัญหา “ลิง” บุกโรงเรียน สพฐ. “ธนุ“ สั่งการเขตพื้นที่สำรวจความเสียหาย-จัดงบฯซ่อมแซมให้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดเพชรบุรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมคณะ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) และโรงเรียนดอนยางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีปัญหาคล้ายกับจังหวัดลพบุรี และกระบี่ นั่นคือปัญหาเรื่อง “ลิง” ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย และทำลายทรัพย์สิน โดยลิงได้เข้ามาทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน เช่น ทำลายสถานที่ รื้อกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนแตก ฝ้าเพดานพัง โหนดึงสายสัญญาณต่างๆ ในโรงเรียนจนได้รับความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถทำได้เอง คือ การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารที่เสียหายก่อนโดยดำเนินการทันที มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน

.

“ ผมได้มอบหมายให้ เลขาธิการ กพฐ. สั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจจำนวนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากลิง ซึ่งในส่วนที่เร่งด่วนให้จัดสรรงบฯซ่อมแซมเพิ่มเติมให้ในปีงบฯ 2567 ส่วนที่รอได้ก็ขยายถึงปีงบฯ 2568 โดยในการซ่อมแซมนั้นต้องมีความแข็งแรงมั่นคง ไม่ได้รับความเสียหายซ้ำซาก ซึ่งทางวิศวกรของ สพฐ. ที่มาลงพื้นที่ด้วยแนะนำให้ใช้หลังคาเมทัลชีท แทนหลังคากระเบื้อง เพราะมีความคม ความยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย พร้อมเสริมตะแกรงกั้นห้องสำคัญป้องกันลิง เป็นต้น โดยในการซ่อมแซมอาคารเรียน สพฐ. จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำนักศึกษาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มาร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ศธ. ต้องประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการลิง เช่น ทำหมันลิง ขนย้ายไปที่อื่น และอาจจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางเรื่องด้วยหรือไม่“ รมช.ศธ.กล่าว

.

นายสุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกุฏิ ยังพบว่า โรงเรียนได้ใช้ “งานปูนปั้น” เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ของนักเรียน บูรณาการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา มีปราชญ์ชาวบ้าน คือ นางบุญเจือน เอมโอษฐ มาให้ความรู้ทุกวันศุกร์ในชั่วโมงชมรม ซึ่งกิจกรรม “งานปูนปั้น” ถือได้ว่าตอบสนองต่อนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยตนได้ให้ สพฐ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จัดอบรมงานปูนปั้นให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสร้างงานให้คนในชุมชน รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรี

.

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า รมช.ศธ. ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเรื่องลิง รวมถึงตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งนอกจากตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) แล้ว ตนยังได้ตรวจเยี่ยมเพิ่มเติมที่โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) และโรงเรียนดอนยางวิทยา ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลอาคารสถานที่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา จ้างนักการภารโรง ปรับปรุง “สุขาดี มีความสุข” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการให้โรงเรียนทุกแห่งเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้ามาเรียนแล้ว ซึ่งในส่วนของอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากลิงในทุกพื้นที่ ก็ให้โรงเรียนเร่งจัดทำประมาณการมา เพื่อจัดงบฯซ่อมแซมให้ และให้เด็กได้เรียนในที่ปลอดภัย