สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 19 ราย

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะและให้โอวาทแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 16 ราย และรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และนางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้วย ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2