สพฐ. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นรอง ผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นรอง ผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สพฐ. และคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.

ในการประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อชี้แจงการคัดเลือก คัดสรร เพื่อเสนอรายชื่อผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการดำเนินการจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์ และกลไกคัดเลือก คัดสรร และคัดกรองผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยยึดตามกรอบ 3 หลักเกณฑ์ คือ เกณฑ์เรียนดี เกณฑ์ประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สพฐ. และได้ขอให้ผู้แทนของคณะกรรมการลงพื้นที่ เชิงประจักษ์ 6 สาย นำเสนอตามลำดับ เพื่อพิจารณานักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ต่อไป