เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” มอบนโยบายสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย ดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบงานสุขภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เรื่องอาหารกลางวันเป็นนโยบายที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของปากท้องของลูกหลานนักเรียนของเรา โดยทางพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้สนับสนุน สพฐ. ในเรื่องของนโยบายต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น และทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องช่วยกันส่งเสริม และช่วยกันดำเนินการผลักดันนโยบายดีดีต่อไป

.

ในการโดยประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศของ สพฐ. ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้