สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด ดำเนินการประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนการกำกับ ติดตาม การสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย พร้อมด้วยสุขภาพจิตของผู้เรียน ด้วยการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ด้วย School Health Hero ส่งเสริมสุขภาพกายรอบด้าน ที่ห้องตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร