สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2567  ผ่านระบบออนไลน์                    

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน ชั้น 3 อาคารไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) Meeting ID : 945 9618 2267 Passcode : 681179

ที่ประชุมมีการมอบนโยบายการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ,มีนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ,สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และสพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นสถานีตัวอย่างนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้กับสถานีแก้หนี้ครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยจะมีการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2