ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 16 -17  พฤษภาคม 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ โรงเรียนวัดตรีธาราราม อำเภอพุนพิน โรงเรียนวัดบางน้ำจืด และโรงเรียนวัดพระพรหม อำเภอท่าฉาง โดยดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เน้นย้ำเรื่องโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ความปลอดภัยภายในโรงเรียน และห้องน้ำภายในโรงเรียนควรถูกสุขอนามัย ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข”เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”